ΙΑΤΟΣ- Πρότυπη Μονάδα Υγείας

 

IATOS

Η εταιρία ΙΑΤΟΣ δραστηριοποιείται στον ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα της χρόνιας νεφρικής νόσου με όραμα την προαγωγή της υγείας, αλλά και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των νεφροπαθών, αποτελώντας ήδη ένα πρότυπο για όλο το σύστημα υγείας με δύο τρόπους :

1. Την πρόληψη της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου > Λειτουργία τακτικού
Εξωτερικού Ιατρείου.
2. Την αντιμετώπιση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου > Αιμοκάθαρση.

Το εξατομικευμένο μοντέλο αιμοκάθαρσης που εφαρμόζουμε, στηρίζεται στις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ασθενούς, με βάση :

1. Την αιτία της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου.
2. Το καρδιαγγειακό προφίλ.
3. Τη συνυπάρχουσα νοσηρότητα.

Για να καλέσετε εύκολα ένα από τα ταξί μας, κατεβάστε την εφαρμογή στο κινητό σας, επιλέγοντας ένα από τα δύο παρακάτω λογισμικά.

 

 

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας.
Επίσης, δείτε/προμηθευτείτε μια εκδρομή ή διαδρομή από εδώ